Reeglid ja hinnad

Lasketiirudes laskmiseks broneerige aeg:

• Tervisespordikeskuse infoletis

• telefonil 745 6333 või 5551 2492

• tartumaa@tehvandi.eeTiirude kasutamise ja laskmise reeglid

  • 25 m tiirus võib laskmisel kasutada kuni 9,0 mm kaliibriga sport- ja teenistuspüstoleid.

Lasta tuleb tulejoonelt ja märklehed paigaldada märkide joonel olevatele vineerist

alustele. Erandkorras võib lasta ka lähemalt, kui 25 m märklehtedest, kuid siis peavad kõik

selles sektoris samal ajal olevad laskurid laskma ühel joonel. Laskmine toimub ainult püstiasendist ja nõuetekohaselt vineeralustele kinnitatud märklehtede pihta. Tiirus

olevaid pööravate märkide seadeldisi saab kasutada ainult vastutavate isikute loal.

  • 50 m tiirus võib laskmisel kasutada vaid 5,6 mm kaliibriga sportpüsse (kaasa arvatud 50m liikuva märgi lasketiirus).


  • Laskma tulles esitab laskmist läbiviiv isik administraatorile relvaloa või litsentsi ja teavitab, milliste relvadega, mis tiirudes ja kui kaua soovitakse lasta.
  • Relvaluba või litsentsi mitteomav isik saab lasta ainult instruktori juhendamisel, kelle teenus tuleb eelnevalt tellida.
  • Laskmiseks on võimalik rentida tervisespordikeskuse omanduses olevaid relvi ja osta laskemoona kohapeal kasutamiseks. Lasketiirudes võib kasutada kaasavõetud, nõuetele vastavaid ja korras relvi, laskemoona ja märklehti.
  • Tulirelvadest on lubatud lasta noortel alates 12. eluaastast.
  • Laskmiseks vajalik inventar (märklehe alused, laskekoha lauad, toolid ja vaatetoru jalad) on lasketiirudes. Peale treeningu lõpetamist koristavad tiiru kasutajad padruni kestad ja –pakendid, kasutatud märklehed ja prügi ning viivad märklehe alused tagasi hoiukohta.


Eeskirja nõuete täitmist ja lasketiirude ohutusnõuetele vastavust kontrollivad SA Tehvandi

juhatuse korraldusega määratud vastutavad isikud. 

Laskmise eest vastutavad isikud on:

Lennart Saarepuu tel. 53610785, e-mail: lennart@tehvandi.ee

Karl Kontor, tel. 505 4006, e-mail: karl.kontor@gmail.com

Marianne Tavits, tel. 5569 7021, email: mariannetavits@gmail.comHINNAD

Laskmispaketid

ÕHKRELV
(sisaldab: 20 lasku, 4 märklehte, õhkrelva rent, laskekoht)
5€
SPORTRELV
(sisaldab: 20 lasku, 2 märklehte, sportrelva rent, laskekoht)
10€
SPORTRELV (SIUS elektroonilisse märklehte)
(sisaldab: 20 lasku, sportrelva rent, laskekoht)
12€
TEENISTUSRELV
(sisaldab: 20 lasku, 2 märklehte, relva rent, laskekoht)
16€
(paketid sisaldavad kogu varustust ning lasketiiru kasutust, ei sisalda instruktoritasu!)

Laskeinstruktor

Laskeinstruktor (1 tund)25€
(relvaluba mitte omavatele isikutele on instruktori teenus kohustuslik, vajalik eelnev broneerimine.)

Lasketiirude kasutamine 

10m lasketiir (üks laskekoht)2€/tund
25m ja 50m lasketiir
(5,6 mm kaliiber, üks laskekoht)
3€/tund
25m lasketiir
(7,62 ja suurem kaliiber, üks laskekoht)
12€/tund
SIUS elektrooniline märklehe seade 
(ainult 5,6 mm kaliiber, üks laskekoht)
5€/tund
25m lasketiiru pöörava märgi seade
(ainult vastutava isiku loal)
10€/tund

Laskevarustuse rent

Õhkrelva rent2€/tund
Sportrelva rent4€/tund
Teenistusrelva rent6€/tund
Elektroonilise laskeseadme Scatt rent10€/tund
Laserlaskmise seadme rent25€/tund
Laskuri varustuse rent1€/tk

Õhkrelva kuulid0,10€/tk
Sportrelva padrun (22 kal.)0,20€/tk
Teenistusrelva padrun (9 mm)0,40€/tk
25m märkleht0,75€/tk
25m märklehe südamik0,20€/tk
50m märklehe0,15€/tk
(Laskemoon ja märklehed müüakse vaid kasutamiseks Tervisespordikeskuse lasketiirudes. Relvad rent toimub ainult relvaluba omavatele isikutele.)