Kultuuriminister Indrek Saar kohtub täna, 2. oktoobril Valgamaal mitmete kultuuri- ja omavalitsustegelastega; muuhulgas on teemaks Kääriku spordikeskuse arendamine. 

Minister teatas, et Kääriku kuulub endiselt spordivaldkonna prioriteetsete investeerimisobjektide hulka. „Kääriku spordikeskuse väljaarendamine on lisaks Kultuuriministeeriumi arengukavale kirjas ka kehtivas koalitsioonilepingus,“ kinnitas Saar. 

Spordikeskuse pikema perspektiivi arenguvajadused on plaanis esitada kevadisel riigieelarve strateegia aruteludel. Siis peab selguma keskuse nüüdisajastamise täpsem ajakava, investeeringute vajadus ning jaotumine lähiaastatel. Osa vajaminevast rahast on plaanis taotleda Euroopa Liidult. 

«Tööd on mahukad ja jaotuvad mitme aasta peale: renoveerimist ootab olemasolev kergejõustikustaadion, kavas on rajada kunstmuruga jalgpalliväljak ja pallimängude spordihoone, uuendamist vajavad treening- ja laagrimajutuse hooned. Käärikule tekkiv moodne treeningbaas annab suuremale osale spordialadest võimaluse treenida Eestis, mitte välismaa baasides. See on olnud valdkonna selge soov,“ märkis Saar. 

Minister lisas, et Kääriku oma treeningvõimalustega on loomulik osa kohalikust sporditaristust: koos Tehvandi võistluskeskuse ja Tartumaa tervisespordikeskuse ollakse üheskoos veelgi atraktiivsem, üksteist täiendavate baasidega spordikeskus. „Lisaks sellele, investeerimine sporditaristusse ei ole energiasüst ainult meie harrastus- ja tippsportlaste jaoks, vaid parandab kogu Valga maakonna konkurentsivõimet. Seda huvi on kogukondade esindajad korduvalt väljendanud,“ rääkis Saar.